Maľovanie od A po Z
Blog

Maľovanie od A po Z

V tomto článku vám predstavíme praktického poradcu pre typické maľovanie miestností, stropov na bielo a stien farebne, pričom biela „vychádza“ niekoľko cm na steny.

Každú prácu pred jej začatím je potrebné premyslieť a dobre naplánovať – veľmi často to umožní predchádzať nepotrebným prestojom vyplývajúcim napr. z vlastností farieb – nutnej postupnosti nanášania jednotlivých vrstiev, alebo doby ich schnutia. Natieranie izby sme rozdelili na osem postupných etáp:

  1. demontáž a vynesenie nepotrebných a prekážajúcich prvkov vybavenia,
  2. olepenie páskoufóliou podlahy, líšt, okna, zárubne dverí, vypínačov,
  3. príprava stien na maľovanie – hodnotenie stavu podkladu a príp. opravy, umývanie stien, doplnenie úbytkov,
  4. maľovanie farbami na strop,
  5. natieranie štetcom ťažko prístupných miest na stenách (okolie okna, dverí, kúty a rohy),
  6. vyschnutí stropu nalepenie pásky na líniu rozdelenia farieb stena – strop,
  7. natieranie farbami na steny,
  8. upratovanie.

Maľovanie jednotlivých stien jednotlivými farbami v miestnosti je možné rozdeliť na dve základné etapy: príprava povrchu na náter a samotné natieranie. V závislosti od toho, v akom stave sa nachádzajú maľované steny, príprava povrchu môže byť dosť komplikovaná, alebo nemusí byť vôbec.