Oplechovanie - prierezy

DGM - HREBENÁČ

DGT - TRAPÉZOVÝ HREBENÁČ

DWD - ZÁVETERNÁ LIŠTA

DPN - ODKVAPOVÉ LEMOVANIE

DRK - ÚŽĽABOVÝ PÁS

DOK - KOMÍNOVÁ HLAVICA

NW, NZ - VONK./VNÚT. ROH

Plechové lemovanie a príslušenstvo | Prešov, Košice, Vranov, Humenné

Skrutky samorezné typu Farmer 20 mm, 35 mm.

Príslušenstvo k plechom

Strešná membrána

Hrebeňový pás